JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

DOTYCZY KAŻDEGO PROJEKTU

 1. Wysłać e-mailem wybór projektu oraz:
  • opis wymagań i oczekiwań
  • dane kontaktowe
  • mój e-mail do pierwszego kontaktu:
   • grafsol@o2.pl lub jolanta.solska@o2.pl
  • podać kwotę, jaką chce się przeznaczyć na cel projektowy
  • lub prosić o wycenę
 2. Potwierdzam e-mailem przyjęcie przeze mnie zamówienia oraz:
  • wysyłam brief z pytaniami pomocniczymi
  • wysyłam umowę o dzieło
  • wysyłam harmonogram prac/załącznik do umowy
 3. Wpłata zaliczki 50% ceny projektu lub kwota zgodna z umową
  • zaliczka pokrywa wykonanie projektów wstępnych
 4. Po wpływie zaliczki na moje konto:
  • wysyłam potwierdzenie e-mailem
  • rozpoczynam prace projektowe
  • otwieram stronę www, na której będą umieszczane projekty, od etapu wstępnego do końcowego
  • podaję kontaktowy nr telefonu
 5. W przeciągu 7-14 dni (w zależności od ustalonego terminu, podanego w harmonogramie prac) od potwierdzenia wpływu zaliczki, nie wcześniej, dostarczam projekty koncepcyjne (zależnie od zamówienia)
  • należy wybrać jedną wersję z przedstawionych projektów wstępnych (zależnie od zamówienia)
  • dopracowywanie wybranej wersji koncepcyjnej, roboczej, następuje po:
   • wpłacie 50% pozostałej ceny projektu lub tak jak zapisano w umowie
   • wysyłam e-mailem, potwierdzenie wpływu
  • propozycje zmian lub korekt bez limitu lub patrz umowa
 6. Po ostatecznej akceptacji zamówionego projektu, następuje (zależnie od umowy):
  • wpłata 50% pozostałej ceny projektu
  • dopracowywanie pozostałych elementów zamówienia
  • wysłanie plików zakończonego projektu e-mailem
  • na życzenie wysłanie plików, zapisanych na 2xDVD, przesyłką poleconą, bezpłatnie
  • pisemne przekazanie autorskich praw majątkowych, e-mailem lub przesyłką poleconą, bezpłatnie

W przypadku wpływu zaliczki na mój rachunek bankowy, a nie odesłania podpisanej umowy wraz z załącznikami, zamówione zlecenie jest realizowane i tym samym przyjmuje się, że Zleceniodawca wyraża zgodę na warunki określone w przesłanej umowie wraz z załącznikami.

W przypadku odesłania podpisanej umowy wraz z załącznikami, a niedokonania wpłaty zaliczki, umowę uważa się za nie zawartą.

DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ, ZAMÓW DOBRY PROJEKT

Proszę wysłać zapytanie ofertowe, jeżeli:


chcecie Państwo otrzymać więcej szczegółów

jesteście Państwo zainteresowani realizacją

Proszę zobaczyć jak złożyć zamówienie
odpowiedź do trzech dni.

kliknij i wyślij e-mail do:

grafsol Studio

grafsol@o2.pl